POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333
primorsko-goranska uprava > Dokumenti > Provjerite je li izrađena Vaša putna isprava

Provjerite je li izrađena Vaša putna isprava

 

Građani koji su predali zahtjev za izradu putne isprave u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj do dana
 

24. prosinca 2018. godine

mogu preuzeti putnu ispravu na šalteru 1.