POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333
primorsko-goranska uprava > Dokumenti > Inspektorat unutarnjih poslova

Inspektorat unutarnjih poslova

 

Sjedište Inspektorata:  Rijeka, Fiorella la Guardia 13

Adresa za dostavu pošte: Policijska uprava primorsko-goranska, Rijeka, Žrtava fašizma 3

Telefonski brojevi:

 • 051/430-435          tajnica
 • 051/430-435          voditelj Inspektorata unutarnjih poslova
 • 051/ 430-424         faks
   
 

 

Inspekcija zaštite od požara i eksploziva 
 

Sjedište Inspekcije: Rijeka, Fiorella la Guardia 13
 
Radno vrijeme: radnim danom od 7.30 do 15.30 sati

Telefonski brojevi: 
 • 051/430-435          tajnica
 • 051/430-439          voditelj Inspekcije
 • 051 430-424          faks
 • 051/430-431, 430-434, 430-436, 430-437, 430-443 inspektori

Detaširani inspektori: 
 • 051/439-259          Policijska postaja  Krk
 • 051/439-824          Policijska postaja Rab
   

Zaštita od požara 

 • Izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara
 • Izdavanje posebnih uvjeta zaštite od požara i eksplozija za skladištenje zapaljivih tekućina ili plinova
 • Izdavanje odobrenja za skladištenje zapaljivih tekućina ili plinova


Proizvodnja i promet opasnih tvari  

 • Izdavanje odobrenja za prijevoz eksplozivnih tvari
 • Izdavanje odobrenja za izvođenje javnog vatrometa i glasnog pucanja

 
 

Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova
 

Sjedište Inspekcije:   Rijeka, Fiorella la Guardia 13

Uredovno vrijeme: radnim danom od 7.30 do 15.30 sati 

 

 • Telefonski brojevi:      
 • 051/430-513                  voditeljica Inspekcije
 • 051/430-514; 430-547     inspektori
   


Zaštitarski poslovi

 • Izdavanje dopuštenja i iskaznica za zaštitare, čuvare i zaštitare-tehničare
 • Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tjelesne zaštite u građanskoj odjeći
 • Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama
 • Izdavanje odobrenja za početak rada unutarnje čuvarske službe
 • Izdavanje posebnog odobrenja za poslove pratnje prijenosom, prijevozom, te prijenosom i prijevozom
 • Izdavanje Potvrda o sukladnosti za vozila i specijalne sigurnosne spremnike, koji se koriste za prijevoz/prijenos novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti

 
Detektivski poslovi

 • Izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova privatnog detektiva 
 • Izdavanje detektivske iskaznice
 • Zamjena isprave
 • Prijava za polaganje stručnog ispita za obavljanje detektivskih poslova