POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333

Zaštitimo sebe i svoju imovinu!

  

 

Poštovani,

Na ovim stranicama pronaći ćete niz korisnih savjeta koji Vam mogu pomoći da zaštitite sebe i svoju imovinu. Isto tako ovo je prilika da se upoznate s preventivnim aktivnostima koje policija provodi u cilju sprječavanja kažnjivih radnji, povećavanju stanja opće sigurnosti, sigurnosti u prometu, sprječavanju ovisnosti i drugih negativnih oblika ponašanja u društvu. Većina ljudi razmišlja kako se ružne stvari događaju drugima i kako se njima neće dogoditi. No, kada se ipak dogode mišljenje se mijenja.

Neka zajednička prevencija bude iznad represije.


 

Kako zaštititi sebe i svoju imovinu?

(korisni savjeti)

Što radi policija na području prevencije?

(preventivne aktivnosti)