POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333

Upute za organizatore javnih okupljanja

Izvadak iz Zakona o javnom okupljanju (NN br. 128/99)

Prijava okupljanja

 • Prijavu okupljanja dužna je osobno izvršiti odgovorna osoba organizatora, ili njegov ovlašteni zastupnik. (čl. 7. st. 1.);
 • javna okupljanja prijavljuju se najkasnije 7 (sedam) dana prije početka okupljanja. (čl. 26. st. 1.);
 • I Z N I M N O - Mirno okupljanje - Javni prosvjed prijavljuje se najkasnije 5 (pet) dana prije početka (čl. 7. st. 3.), a iznimno iz osobito opravdanih razloga, prijava se može podnijeti najkasnije 48 sati prije početka okupljanja (čl. 7. st.4.);
 • čl. 30. st. 1. - Organizator okupljanja športske, kulturne, zabavne i sl. naravi dužan je sudjelovati u snošenju troškova osiguranja policije (o snošenju troškova sklapa se ugovor najkasnije 48 sati prije početka okupljanja (čl. 30. st. 2.).

 

Organizator

 • Organizator je pravna osoba ili pojedinac, koji u skladu s odredbama Zakona o javnom okupljanju priprema, ustrojava i nadzire održavanje okupljanja. (čl. 6. st. 1.);
 • kada okupljanje organizira pravna osoba, skupina građana ili pravnih osoba, dužni su odrediti svog zastupnika - odgovornu osobu. (čl. 6. st. 2.);

 

Dužnost odgovorne osobe i voditelja okupljanja

 • Osigurati red i mir na okupljanju (čl. 16. st. 1. i čl. 21. st. 2.);
 • osigurati dovoljan broj redara (čl. 16. st. 2.), a redarske poslove može povjeriti trgovačkom društvu registriranom za obavljanje zaštitarske djelatnosti (čl. 16. st. 3.);
 • omogućiti prolazak vozilima policije, hitne pomoći, vatrogasnim vozilima i vozilu istražnog suca (čl. 17. st. 2.);
 • poduzeti sve potrebne mjere da sudionici okupljanja na budu naoružani i ne čine štetu (čl. 17. st. 1.) - sudionicima okupljanja zabranjeno je nositi oružje i predmete pogodne za nanošenje ozljeda te alkoholna pića (čl. 18. st. 1.) te im je zabranjeno nošenje odore, dijelova odore, oznake i druga obilježja kojima se poziva ili potiče na nasilje, nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti (čl. 18. st. 2.);
 • prekinuti okupljanje ako nastupi opasnost od nereda i nasilja (čl. 21. st. 3.).

 

Redar i dužnost redara

 • Redar je od organizatora određena osoba koja obavlja poslove održavanja reda i mira (čl. 19. st. 1.);
 • redar je dužan nositi vidljivu oznaku s natpisom "REDAR" (čl. 20. st. 1.);
 • redar ne smije nositi oružje niti predmete pogodne za nanošenje ozljeda (čl. 20. st. 2.);
 • redar je dužan štititi sudionike i imovinu na prostoru okupljanja (čl. 19. st. 2.);
 • redar je dužan zadržati i odmah predati policiji sudionika okupljanja, kao i osobu koja se kreće prema mjestu okupljanja, a koja posjeduje oružje ili predmete pogodne za nanošenje ozljeda (čl. 19. st. 3.);
 • redar ima pravo:
 • pregledati osobu koja ulazi na prostor okupljanja;
 • privremeno oduzeti predmete pogodne za nanošenje ozljeda;
 • zabraniti ulazak osobama u stanju opijenosti ili osobama za koje prosudi da bi mogle remetiti red i m
 • zadržati i odmah predati policiji osobu koja remeti red i mir;
 • usmjeravati kretanje sudionika okupljanja (čl. 19. st. 4. ).