POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333

Gdje izraditi putovnicu?

 

    • Građani s prebivalištem na području Gradova Rijeke i Kastva te općina Bakar, Čavle, Jelenje, Kostrena, Klana, Kraljevica i Viškovo putovnicu izrađuju u zgradi Policijske uprave primorsko-goranske u Rijeci, na adresi: Žrtava fašizma 3

    • Građani s prebivalištem izvan navedenog područja, nadležnost i uredovno vrijeme mogu pogledati na: POLICIJSKE POSTAJE