POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333
primorsko-goranska uprava > Vijesti > Poziv na testiranje i razgovor - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu ...

Poziv na testiranje i razgovor - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Poziv na testiranje i razgovor - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
24. kolovoz 2018. -

FOTO: Ilustracija  

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA

R  I  J  E  K  A 

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 58/2018 30. lipnja 2018. godine, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR

 

za slijedeća radna mjesta:

 1. Policijska postaja Rab  - administrativni tajnik – 1 izvršitelj
 2. Inspekcija zaštite od požara i eksploziva - inspektor za zaštitu od požara i eksploziva – 1 izvršitelj
 3. Odjel za prijavništvo i osobne isprave - upravni referent za prijavništvo i osobne isprave – 1 izvršitelj 
 4. Odjel za prometne isprave - upravni referent za prometne isprave – 1 izvršitelj 
 5. Odjel za poslove oružja - upravni referent za poslove oružja – 1 izvršitelj
 6. Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca - upravni referent za državljanstvo i strance – 1 izvršitelj
 7. Odjel financijskih poslova - računovodstveni referent likvidature – 1 izvršitelj
 8. Odjel financijskih poslova - računovodstveni referent – knjigovođa financijskog knjigovodstva – 1 izvršitelj
 9. Odjel prometne i policijske tehnike - policijski tehničar - vozač – 1 izvršitelj

Testiranje će se održati dana 03. rujna 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati u Policijskom domu u Rijeci, Trinajstićeva 2, Rijeka.

Kandidati/kinje koji/e su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja bit će telefonski obaviješteni o testiranju.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave primorsko-goranske http://primorsko-goranska.policija.hr, istovremeno s objavom javnog natječaja.

PRAVILA TESTIRANJA

1.         Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

 NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.

 

2.         Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

3.         Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.

4.         Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
 • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu javnog natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.

 

5.         Razgovori s kandidatima/kinjama će se održavati dana 03., 04. i 05. rujna 2018. godine  u prostorijama Policijske uprave primorsko-goranske, Rijeka, Žrtava fašizma 9.  Kandidati/kinje će o točnom vremenu održavanja razgovora biti obaviješteni/e telefonom.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.

            Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

            Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

            Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

            Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefone 430-230, 430-769.

                                                                                                                                                Komisija za provedbu javnog natječajaVijesti za aktualni mjesec:


17.1.2019.Otuđen vanbrodski motor i oprema za ribolov
17.1.2019.Provedena akcija u cilju zaštite pješaka
16.1.2019.Rijeka:U nesreći teško ozlijeđen pješak
16.1.2019.Teške krađe provaljivanjem
16.1.2019.Dragovoljna predaja oružja i eksplozivnih sredstava
15.1.2019.Blagoslov djelatnika i prostorija Policijske uprave
15.1.2019.Osumnjičena za dvije krađe
15.1.2019.Požar stana u Matuljima
15.1.2019.Otuđeni akumulatori
15.1.2019.Životinje na cesti - oprezno!
15.1.2019.Tjedno izvješće o prometu
14.1.2019.Poziv na testiranje i razgovor za radno mjesto inspektor za zaštitu od požara i eksploziva
14.1.2019.Vikend u cestovnom prometu
14.1.2019.Osumnjičen za nanošenje teške tjelesne ozljede
14.1.2019.Priveden zbog obijesne vožnje
14.1.2019.Razbojništvo u sportskoj kladionici
14.1.2019.Uhvaćen u krađi parfema
14.1.2019.Pojačani nadzor prometa – 186 prekršaja
14.1.2019.Otuđen alat
11.1.2019.Opatijska policija privela dvojicu zbog droge


str.: 1 od 3. Ukupno: 49 zapisa.