POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333
primorsko-goranska uprava > Vijesti > Poziv na testiranje i razgovor za radno mjesto inspektor za zaštitu od ...

Poziv na testiranje i razgovor za radno mjesto inspektor za zaštitu od požara i eksploziva

Poziv na testiranje i razgovor  za radno mjesto inspektor za zaštitu od požara i eksploziva
14. siječanj 2019. -

 FOTO: Ilustracija

REPUBLIKA  HRVATSKA

 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA

R I J E K A

Komisija za provedbu javnog natječaja

objavljenog u Narodnim novinama, br. 111 od 12. prosinca 2018. godine

za prijam u državnu službu u

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu primorsko - goransku, objavljuje 

POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR

KANDIDATIMA/KINJAMA

koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, objavljenog u Narodnim novinama br. 111 od 12. prosinca 2018. za radno mjesto:

Inspekcija zaštite od požara i eksploziva

  • inspektor za zaštitu od požara i eksploziva – 1 izvršitelj

Testiranje će se održati dana 23. siječnja 2019. (srijeda) u 8.30 sati u Policijskoj upravi primorsko – goranskoj, Žrtava fašizma 3, Rijeka, I. kat, ured 112 (sala za sastanke).

Kandidati/kinje koji/e su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja bit će telefonski obaviješteni o točnom terminu testiranja.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave primorsko - goranske http://primorsko-goranska.policija.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

Obavijest će biti dostavljena pisanim putem.

Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefone 430-230, 430-261, 430-215.

PRAVILA TESTIRANJA

  1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja neće moći pristupiti testiranju.

   2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.

  3.   Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.

  4.    Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje:
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
  • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti

NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu javnog natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.

 

5   Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto.

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji dodjeljuje se određeni broj bodova od 0 do 10.

Razgovori s kandidatima/kinjama će se održati dana 23. siječnja 2019. (srijeda), nakon pregleda testova.

Kandidati/kinje će o točnom vremenu održavanja razgovora biti obaviješteni/e telefonom.

 

Komisija za provedbu javnog natječajaVijesti za aktualni mjesec:


15.2.2019.Na riječkoj zaobilaznici vozio 147 km/h
15.2.2019.Ministar Božinović posjetio PP Opatiju i potpisao Sporazum s lokalnim čelnicima
15.2.2019.Snimanje nogometne utakmice
15.2.2019.Trojica privedena zbog razbojništva
15.2.2019.Otuđeno vozilo i akumulator
14.2.2019.Poziv za testiranje
14.2.2019.Osumnjičen za počinjenje pet kaznenih djela
14.2.2019.Održana predavanja o cyber kriminalitetu
14.2.2019.Dragovoljna predaja eksplozivnih sredstava
14.2.2019.Zapalio i oštetio kontejnere za smeće
14.2.2019.Kvar na šivaćoj mašini izazvao požar
13.2.2019.Prijavljen za zlouporabu droge
13.2.2019.Volosko: Teška krađa provaljivanjem
12.2.2019.Rijeka: Održan info punkt prevencije
12.2.2019.Tjedno izvješće o prometu
12.2.2019.„Policajac moj prijatelj“ – predavanje za polaznike vrtića
11.2.2019.Vikend u cestovnom prometu
11.2.2019.Provaljeno u kontejner
11.2.2019.Najveća brzina 201 km/h, najveća koncentracija alkohola 2,26 g/kg
8.2.2019.Prijavljen za više kaznenih djela računalne prijevare


str.: 1 od 3. Ukupno: 47 zapisa.